Alternatív Carcassonne szabályok (humor)

Kategória: Társasjátékok.

Típus Szabály A játék maga Tipikus kérdések
konzervatív A megszokott szabályok szerint játsszák végig a játékosok a játékot. Az idők folyamán kialakult hagyományokat is betartják. Az első két kiegészítőt gyakran használják, a többit ritkán. Házi szabályokat nem alkalmaznak. A tábla és a bábuk igényesen vannak kialakítva, esetenként kézzel faragva és festve. Ezeknek csak esztétikai okai vannak, funkciójukban nem ad hozzá a játékhoz. Így sokféle kiadás van forgalomban Elfogadjanak-e egy-egy új kiegészítőt.
fundamentalista Ragaszkodnak az első kiadás szabályaihoz. Pl. a 2 méretű vár 2 pontot ér; ettől eltérni eretnekségnek számít. Minden, ami oda le van írva, az kötelező, minden más tilos. A kiegészítők tiltottak. A játék megjelenése pont olyan, mint ahogy az első kiadás kinézett, pont olyan anyagból készítve, pont akkora méretben; ezektől eltérni nem szabad. Ki szabad-e javítani az első kiadás gépelési hibáit? Szabad-e a szabályok megtanulásához fordítást használni? A pirosnak egészen pontosan milyen árnyalata volt az első kiadásban a piros követő színe?
szociáldemokrata A játékosok a rendes szabályok szerint lejátsszák a partit, ám a játszma végén a legtöbb pontot szerzett játékosok győzelmi pontokat adnak a legkevesebb pontot szerzett játékosok számára. A tábla és a bábuk kialakításánál a praktikusságra helyezik a hangsúlyt. A pusztán esztétikai célokat szolgáló, drága megoldásokat minimalizálják. Hány ponttól kelljen százalékosan is több győzelmi pontot átadni a gyengébb eredményt elérő játékosnak? Hány pontig történjen a kötelező átadás? Kelljen-e az utolsónak is beadni a közösbe?
szocialista A játék során maximálva van az, hogy kinek hány darab és milyen hosszú útja, hány darab és mekkora vára, hány darab kolostora és hány parasztja lehet. Mind a négy típusból mindenkinek egy kötelezően kell, amit soron kívül le kell tennie, de kettőnél többje egyszerre egyik típusból sem lehet. Nem lehet ötnél hosszabb útja vagy ötnél nagyobb vára senkinek sem. A végén a szociáldemokratához hasonlóan a legtöbb pontot szerzett játékosok győzelmi pontot adnak a legkevesebb pontot szerzetteknek. A játék nem tartalmazhat felesleges esztétikai elemeket, funkcionálisan kell, hogy rendben legyen. Hogyan lehet tovább könnyíteni minden típusból az első megszerzését? Kell-e korlátozni még jobban a maximumot? Elosszuk-e egyenlően az összes megszerzett győzelmi pontot?
nemzeti szocialista Mindenki ugyanolyan színnel játszik; a játékosok nem megkülönböztethetők. Egy valakinek más színű követő jut; őt kizárják a játékból. Van egy alfa játékos, aki megmondja a kötelezően követendő stratégiát: minél nagyobb várat, minél hosszabb utakat és minél nagyobb mezőt kell építeni. Egyféle kiadás van forgalomban, aminek a borítóján az elvi legnagyobb befejezett vár és az elvi leghosszabb befejezett út található. Melyek azok a kiegészítők, amelyekkel még nagyobb várakat és még hosszabb utakat lehet építeni?
kommunista (ideális) A játék kooperatív ebben a formában. A játékosok minden lépésben közösen döntenek. A várakat és utakat közösen építik, egy közösen meghatározott terv szerint. A végén a győzelmi pontokat egyenlően elosztják. A dizájn minimalista, és minden kiadás kötelezően egyforma. Ám a társasjátékot senki sem veheti meg, azt egy központi raktárból kell kikölcsönözni, melynek költségét az állam átvállalja. Nem kellene-e a jobb játékosoknak valamivel több pontot hagyni a végén, hogy érdekeltté tegyük a több győzelmi pont elérésében?
kommunista (valós) Olyan, mint az ideális kommunista, ám a legerősebb játékosokat kizárják. A régi kiadású saját tulajdonú játékdobozát elveszik tőle. A figurákat és a lapkákat széthordják, a gondosan megőrzött játékszabályt összegyűrik, a dobozban szenet tárolnak, melynek következtében hamarosan tönkre megy. Viszont nincs elég társasjáték raktáron, emiatt hosszú sorok alakulnak ki. Aki sorban állás során szóvá teszi azt, hogy mégse kellett volna tönkre tenni a legjobb játékos játékát, azt szintén kizárják. Vajon ki lehet a felelős azért, hogy nincs elég játék raktáron?
kommunista (szélsőséges) Nemcsak a legerősebb játékosokat zárják ki, hanem a közepesen erőseket, majd az átlagosakat is, végül arra is sor kerül, aki a kommunista szabály szerinti játékmódot javasolta. Habár a játékban mindenki ugyanannyi pontot szerez, végül az egyik leggyengébb játékos lesz a győztes. Nagyon kevés, lerongyolódott példány van csak a játékból, így noha elvileg mindenkinek joga van játszani, a többség ténylegesen soha életében nem játszhat vele. Mindenkit bűnösnek kell tartani a társasjáték körül kialakult problémák miatt, amíg az ártatlansága be nem bizonyosodik.
puha diktatúra A játékot elvileg a szocialista szabályok szerint játsszák a játékosok. A játékosok - noha szabálytalan - már létező utakra és várakra is tesznek követőt, hogy így maximalizálják az egyéni pontjaikat. Viszont mivel mindenki ezt csinálja, a játékosok egymásnak szemet hunynak, ahogy a versenybíró is. Kívülről úgy tűnik, hogy minden a legnagyobb rendben van, közelről viszont látszik, hogy a játék minősége gyatra, kopott, gyűrött. Nem kellene-e mégis betartani az eredeti szabályokat? (Természetesen csak másnak, nekem nem.)
kemény diktatúra Ha valaki túl nagy várat vagy túl hosszú utat épít, túl sokat ér a mezője vagy már elég jól körbeépített a kolostora, attól elveszik. Ha sikerül befejeznie, akkor a győzelmi pontokat veszik elő tőle, amit újraosztanak, de a játékos maga nem kap belőle. A visszaosztásnál a játékvezető (aki maga is játékos) a pontoknak csak egy kis részét osztja vissza, a többit megtartja magának. Ha valaki szóvá meri tenni, hogy tőle elvették, de nem kapott semmit, akkor kizárják a játékból. Egyfajta kiadásban létezik a játék, és mindenkinek kötelezővé teszik a játékot. Más játékot viszont tilos játszani. Nem lehetne-e mindig mindenkitől elvenni az összes pontot, és nem adni másoknak semmit?
nyugati vadkapitalista Az utak és várak értéke a mérettel exponenciálisan nő. Ha valakinek beszorul egy követője, akkor büntetésül egy még szabad követőt át kell adnia a legtöbb ponttal rendelkező játékosnak. Ha a követőinek több mint a fele beszorult, akkor győzelmi pontokkal kell fizetnie. A játék maga drága és minőségi; viszont aki nem engedheti meg magának, hogy megvegye, az méregdrágán kölcsönözhet. Kell-e maximálni az utakért, várakért kapható pontokat? Járhat-e egy szabad követő mindenkinek?
keleti vadkapitalista Elvileg minden játékos egyenlő eséllyel indul, ám a valóságban vannak kiváltságosok. Ha egy kiváltságos kockáztat, és bejön neki, akkor az az ő érdeme. Ha viszont beszorul a követője, akkor házi szabályként visszakaphatja azt, sőt, még a pontokat is megkapja érte. Ha viszont egy nem kiváltságos kockáztat, és bejön neki, akkor életbe léptetnek egy olyan házi szabályt, hogy aki túl sok győzelmi pontot kap, annak a szociális igazságosság jegyében adnia kell másnak is belőle. De ha beszorul a követője, akkor azt mondják, hogy övé volt a döntés, neki kell vállalnia a döntése következményeit; magyarán a követő a szabályoknak megfelelően lent marad. A játékot elvileg egyféleképpen gyártják, gyenge minőségben, viszont a kiváltságosok - ki tudja honnan - hozzájutnak jobb minőségű példányokhoz. Vajon nem kellene valamit változtatni? Amikor korábban mások voltak a kiváltságosok, az se volt jobb.
feudalista Az összes követőt egyetlen játékos kapja meg. Ő annak egy részét szétosztja a játékosok egy töredékének, akik kapnak néhányat; ennek fejében viszont úgy játszanak, hogy leginkább az első játékosnak kedvezzen. A játékosok nagy része egyetlen követőt kap csak. A játékokat egészen különböző minőségben készítik: a kiemelt játékosé aranyból és egyéb nemesfémekből készült, a néhány kiváltságosé igényesen kifaragott fából és festett bőrből, míg a többségnek magának kell elkészítenie otthon fellelhető kacatokból. A kiemelt játékos elvárja azoktól, akik több követőt kaptak, hogy csakis olyanokat lépjenek, ami a kiemelt játékosoknak kedvez, míg ez utóbbiak saját maguknak is szeretnének győzelmi pontokat szerezni. Akik csak egy követőt kapnak, azt szeretnék elérni, hogy mindenki ugyanannyi követőt kapjon, őnekik viszont egyáltalán nem lehet beleszólásuk a játékba.
liberális Mindenki azt lép, amit akar: tetszőlegesen lehelyezheti a lapkáját, és oda teszi a követőjét, ahova akarja, és bármikor fel is veheti. Egyetlen szabály marad csak: tilos olyan helyre tenni a követőt, ahol másnak már van. A játéktábla akárhogy kinézhet, feltéve, hogy még funkcióját betölti. Ennek következtében lényegében nincs két egyforma tábla. Hogyan lehetne még több szabadságot adni a játékosoknak? Például egyszerre több lapkát és/vagy követőt tehessen-e le? Elmozdíthasson-e már letett lapkát?
anarchista Hasonlít a liberálisra, annyiban viszont mégis eltér attól, hogy olyan helyre is szabad követőt tenni, ahol már másnak van követője. A játéktábla akármilyen lehet; még olyan is, amivel a játékot tulajdonképpen nem is lehet játszani. Megengedhető, vagy egyenesen tiltott az, hogy valaki az eredeti szabályok szerint, az eredeti társasjátékkal játssza a játékot.
pacifista Tilos olyat lépni, ami másokat akadályoz. A vár - mivel katonai objektum - negatív pontot ér. Idilli békét sugárzó lapkák és mosolygós követők alkotják a játékot. A dobozon nem egy vár, hanem egy buddhista kolostor látható, átszellemült szerzetessel. Ha valaki olyat lép, amivel be szeretne csatlakozni egy már megkezdett útba vagy mezőbe, az vajon agresszívnek tekinthető? És ha nem az: kötelessége-e a játékosnak elősegítenie a becsatlakozást? Maga pontszámítást - mivel agresszív - nem kellene eltörölni?
polkorrekt Maga a szabály elvileg megegyezik az alapjátékéval. Viszont csak úgy játszható, ha pontosan ugyanannyi férfi ül az asztalánál, mint nő. És pontosan ugyanannyi nő, mint férfi. A követők nem teljesen egyszínűek, hanem annak a színnek különböző, világosabb és sötétebb árnyalatai léteznek. A követőknek van nemük. A kolostor túl katolikus; más vallások is kapnak saját felekezetüknek megfelelő vallási épületet. Milyen büntetést kapjon az a játékos, aki az útépítéshez mindig a sötétebb, míg a templomokra mindig a világosabb követőket helyezi? Mi legyen azokkal a felekezetekkel, amelyek nem fértek bele a 6 templomba? Milyen legyen a pontszámoló követő neme? Valójában ezek a viták miatt tényleges játékra nem is kerül sor.
feminista A játékot csak úgy lehet elkezdeni, ha a játékosok legalább fele nő. A követők nőneműek. Várak helyett kastélyok vannak. Az alap kiadás semleges nemű követői még elfogadhatóak?
zöld A szabály a minél nagyobb zöld mezők létrehozását díjazza. Az utak egységenként ugyanúgy 1 pontot érnek, ám a várak nem érnek pontot. Valójában várak nincsenek is a lapkákon, helyette mezők vannak. Nem kell-e az utak mennyiségét is csökkenteni, és lecserélni tejesen üres, zöld mezőkre?
ateista Nincsenek kolostorok A 6 kolostoros lapról lekerül a kolostor: 4 üres zöld lesz, 2 pedig egy útvégződéssel. Le lehet-e cserélni a kolostorokat valami másra úgy, hogy körbe építhetőek legyenek?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License