Programozás oktatás gyerekeknek - motiváció

Pár ezer évvel ezelőtt a kódexmásolás egy jól fizető és a kor egyéb foglalkozásaihoz viszonyítva kényelmes szakma volt. Arra persze vigyázniuk kellett a másolóknak, hogy a gyertya tartásával nehogy a körmükre égjen a munka, de amúgy évezredekig jól meg lehetett élni belőle. Majd jött a könyvnyomtatás, ami elég gyorsan a kódexmásolás mint szakma megszűnéséhez vezetett. Néhány évszázaddal később a számítógépek megjelenése okozott gyökeres változást az információsokszorosításban, és már csak évtizedekről beszélünk. De ezen belül is: technológiák jönnek-mennek: a floppy a múlté, a CD ill. DVD kihalóban, és a nyomtatott tartalmat egyre inkább átveszi a digitális változat. Sőt, már nincs is szükség saját tárolóeszközön tárolni, hiszen szinte mindenhonnan elérhető a felhő.

Összefoglalva: a világ egyre csak gyorsul, szakmák jelennek meg, változnak és tűnnek el. A mai gyerekek jó részének olyan foglalkozása lesz, ami ma még nem is létezik. Sőt, arra is fel kell készülniük, hogy amit majd tanulnak, az a karrierük során megszűnik, és valami más szakmát kell választaniuk. Ma a karrieren belüli szakmaváltás még ritka, a jövőben ez lesz a természetes.

Hogyan lehet minderre felkészülni? Közvetlenül nyilván sehogy, mert ma nem tudjuk megtanítani azt a szakmát, ami majd csak 20 év múlva jelenik meg, és a ma 10 éves gyerek 30 év múlva erre kell, hogy váltson. Viszont vannak kompetenciák, melyre jó eséllyel szüksége lesz. A szokásos, ma is fontos készségeken felül (mint pl. az absztrakciós készség, a jó kommunikációs készség, angol nyelv stb.) egyre jelentősebbé válik majd az algoritmikus gondolkodás képessége. Aki ma tudja automatizálni, számítógépekre és robotokra bízni munkájának egy részét, előnyben van azokkal szemben, akik erre képtelenek, a jövőben viszont e képesség hiánya jelent majd hatalmas hátrányt. Várhatóan e területen is ugyanaz az átalakulás fog végbe menni, mint az elmúlt évtizedekben történt az angol nyelvvel. Pár évtizede, amikor még igen kevesen beszélték ezt a nyelvet, nagyon jól el tudott helyezkedni az, aki ismerte, de valójában nélküle is elég jól el lehetett boldogulni. Ma már a pozíciók egy igen jelentős részénél az angol nyelvtudás alapkövetelmény. Várhatóan ez az átalakulás megy majd végbe az algoritmikus gondolkodás tekintetében is.

Nagyon fontos, hogy várhatóan nemcsak a szoftverfejlesztőknek kell majd tudniuk készség szinten egy számítógép vagy robot számára megfogalmazni dolgokat, hanem a szakmák döntő hányadában. A jövő tanárának, orvosának, őstermelőjének, fodrászának és pincérjének is szüksége lesz erre.

Ahogyan az idegennyelv oktatás tekintetében is felmerül a kérdés, hogy gyerekkorban mikortól érdemes elkezdeni, hasonlóan adódik a kérdés a programozás tekintetében is. Egy-két évtizede még az volt a közvélekedés, hogy elég legkorábban középiskolás korban elkezdeni, de akár csak az egyetemen is, ma viszont már rendelkezésünkre állnak olyan eszközök, melyek segítségével az általános iskola felső tagozatán már mindenképpen el lehet kezdeni, de vannak olyan vélemények is, hogy már alsóban is megtehetjük az első lépéseket. (Sőt, bizonyos egyszerűsítésekkel akár az óvodáig is lemehetünk.) A blokk programozást használó rendszerekkel (Scratch, App Inventor, mBot, micro:bit) már legkésőbb az általános iskola felső tagozatában érdemes lenne minden diáknak megismerkednie.

Egy másik fontos téma a nemek közti hasonlóságok és különbségek. Klasszikusan az informatikát fiús szakmának tartja a társadalom. Viszont a fiúk és lányok, férfiak és nők között nincs olyan különbség, ami indokolná ezt. Úgy általános iskola hatodik-hetedik osztályig még fel lehet kelteni a lányok érdeklődését is a téma iránt, középiskolás korra viszont egyértelműen a fiús irányba tolódik el a dolog. Ez meglátszik az egyetemi jelentkezéseken, majd a munkahelyeken is. Viszont ha több nő választaná magának ezt a szakmát, annak számos pozitív hatása lenne: egy heterogén csapat általában hatékonyabb mint egy homogén, valamint a férfiak és nők közti bérkülönbség csökkenéséhez is vezetne.

A fenti motivációtól vezérelve szerveztük meg a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskolában azt a programot, melyen 9-12 éves lányoknak tanítottuk a programozás alapjait. A program társelőadója Csécsy László. Annak az oka, hogy az írás pillanatáig csak lányok vehettek részt ezen az a tapasztalat volt, hogy a vegyes csoportokban a lányok lemorzsolódása sokkal nagyobb volt mint a fiúké. Ez egyfajta védelmet ("inkubátort") jelentett a számukra. A jövőben egyébként tervezzük az oktatás folytatását, immáron fiúknak és lányoknak egyaránt.

Küldetésünknek érezzük azt, hogy a környezetünkben levő gyerekek minél nagyobb hányadához eljusson az algoritmikus gondolkodás kezdő lökete. A Scratch alkalmas az alapok gyors elsajátítására. Segítségével percek alatt lehet készíteni látványos játékokat, melyekben van feltételkezelés, ciklus, többszálú programozás, üzenetküldés, változók kezelése, koordinátarendszer használata, rajzolás pixeles és vektoros módban, és sok minden más is. A programot szabadidőnkben, ingyen csináljuk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License