Python gyerekeknek - űrhajós játék - mozgassuk az űrhajót!

Kategória: Python gyerekeknek.

Űrhajós játék

Az alábbiakban több lépésben elkészítjük az űrhajós játékot, amit a Scratch-ben is elkészítettünk.

Mozgassuk az űrhajót!

Első lépésben a következőt hajtjuk végre:

 • Létrehozunk egy TK programot.
 • Beállítjuk a fejlécet.
 • Létrehozunk egy 480 képpont széles, 360 képpont magas vásznat.
 • A hátteret feketére állítjuk.
 • Feltöltünk egy űrhajós képet (ld. lejjebb), és betöltjük.
 • Figyeljük a billentyűzetet: a bal nyilat lenyomva balra, a jobb nyilat lenyomva jobbra mozgatjuk az űrhajót.
 • Ügyelünk arra, hogy nem tudjuk kimenni a képernyőről.

Mivel a Pythonban (ill. a TK-ban) egyáltalán nincsenek szereplők, azokról nekünk kell gondoskodnunk. A legjobb erre egy átlátszó hátterű png típusú fájlt használni, lehetőleg négyzet alakú, és nem túl nagy, de nem is túl kicsi, pl. 100x100-as méretben. Az alábbit töltöttem le erre a célra: https://pngtree.com/freepng/flying-rocket_3718748.html, ami átméretezve és átnevezve a következő:

rocketship.png

Ezt töltsétek le, és másoljátok be abba a könyvtárba, ahova a program is kerül. A korábbiak alapján próbáljuk meg elkészíteni a programnak ezt a változatát. Ha valakinek nem sikerül, az innen lemásolhatja:

from tkinter import *
 
def key_pressed(event):
  rocketship_coords = canvas.coords(rocketship)
  if event.keysym == 'Left' and rocketship_coords[0] > 0:
    canvas.move(rocketship, -5, 0)
  if event.keysym == 'Right' and rocketship_coords[0] < 480:
    canvas.move(rocketship, 5, 0)
 
root = Tk()
root.title('Űrhajós játék')
root.bind('<KeyPress>', key_pressed)
canvas = Canvas(root, width=480, height=360, bg='black')
canvas.pack()
rocketship_image = PhotoImage(file='rocketship.png')
rocketship = canvas.create_image(240, 310, image=rocketship_image)
root.mainloop()

A mozgatás finomítása

Működik, de kicsit "döcögősen" indul. A probléma ezzel az, hogy az operációs rendszer lenyomását használja, és ott az első betű lenyomása után kicsit többet vár, mint utána. Ez viszont rontja a játékélményt; ezt a problémát próbáljuk orvosolni. Az ötlet a következő:

 • Használjuk ki azt, hogy nemcsak KeyPress, hanem KeyRelease eredmény is van, ami akkor következik be, amikor elengedünk egy billentyűt.
 • Hozzunk létre egy változót, ami az űrhajó állapotát jelzi. Ez lehet bal (left), jobb (right) és áll (stand).
 • A lenyomáskor állítsunk be a változót az irányra.
 • Elengedéskor állítsuk be arra, hogy áll.
 • Hozzunk létre egy mindig újra és újra lefutó belső magot, amely a fenti változót ellenőrzi, és szükség esetén mozgatja az űrhajót.

Hozzunk létre egy forrást, pl. rocketship01.py néven. Ez lesz az első lépésnek a végeredménye, a későbbiekben erre építve folytatjuk a rocketship02.py stb. változatokat.

from tkinter import *
 
rocketship_state = 'stand'
 
def key_pressed(event):
  global rocketship_state
  if event.keysym == 'Left':
    rocketship_state = 'left'
  if event.keysym == 'Right':
    rocketship_state = 'right'
 
def key_released(event):
  global rocketship_state
  if event.keysym in ['Left', 'Right']:
    rocketship_state = 'stand'
 
def play():
  rocketship_coord = canvas.coords(rocketship)
  if rocketship_state == 'left' and rocketship_coord[0] > 0:
    canvas.move(rocketship, -1, 0)
  if rocketship_state == 'right' and rocketship_coord[0] < 480:
    canvas.move(rocketship, 1, 0)
  root.after(2, play)
 
root = Tk()
root.title('Űrhajós játék')
root.bind('<KeyPress>', key_pressed)
root.bind('<KeyRelease>', key_released)
root.after(2, play)
canvas = Canvas(root, width=480, height=360, bg='black')
canvas.pack()
rocketship_image = PhotoImage(file='rocketship.png')
rocketship = canvas.create_image(240, 310, image=rocketship_image)
root.mainloop()

Magyarázat:

 • A root.after(2, play) azt jelenti, hogy 2 ezredmásodperc elteltével fusson le a megadott függvény, azaz a play. Talán egy kicsit furcsa, hogy nem írtunk oda zárójelet; ez azt jelenti, hogy nem a függvény végeredményét adtuk át paraméterül, hanem magát a függvényt.
 • Ugyanez megjelenik a függvény végén is, mert különben egyszer lefutna és leállna.
 • Két eseményre figyelünk: a billentyű lenyomása (<KeyPress>) és felengedése (<KeyRelease>).
 • A globális rocketship_state változó tárolja az űrhajó állapotát. Azokban a függvényekben, amelyekben meg szeretnénk változtatni az értékét, a global kulcsszóval kell jeleznünk.
 • Azt, hogy hány ezred másodpercenként fusson le, és hány képpontot lépjen egy-egy lépésben, ki kell kísérletezni. Nálam a 2 ill. az 1 azok az értékek, amelyek kellően dinamikus viselkedést biztosítanak, de nem túl gyorsak, és nem mellesleg a számok egészek.

A játék pillanatnyi állapota:

urhajo.png

Érdemes összehasonlítani azzal, hogy ugyanez hogyan nézne ki Scratch-ben:

urhajo_scratch.png

Egyszerű játékokat tehát lényegesen könnyebb Scratch-ben leprogramozni, mint Pythonban!

Önálló feladat

Meg lehet próbálni megvalósítani a fel és le mozgást is, ill. azt is, hogy két nyíl lenyomásakor átlósan is haladjon. A következő lépésekben viszont a fenti, csak balra és jobbra haladni képes változatot folytatjuk. Így ha valakinek nem sikerült befejezni, az nem marad le, mivel elég, ha a fenti programot kimásolja.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License