Python gyerekeknek - űrhajós játék - kellemetlen találkozás a szellemmel

Kategória: Python gyerekeknek.

A feladat

Az aktuális verzióban ha nekünk jön a szellem, akkor nem történik semmi. De az űrhajók élete nem csak játék és mese! Most megvalósítjuk azt, hogy ha összeütközünk egy szellemmel, akkor veszítsünk életet. Három életünk lesz összesen.

Ütközés a szellemmel

A Scratch-ben van egy gyakran használt művelet: annak az ellenőrzése, hogy az aktuális szereplő érint-e egy másikat. Ennek a jelentőségét akkor értjük meg igazán, amikor valami hasonló funkcióra van szükségünk egy olyan környezetben, ahol ez nem áll alapból rendelkezésre; a legtöbb grafikus felület egyébként ilyen. Nekünk magunknak kell ezt megvalósítanunk, de leginkább csak arra tudunk hagyatkozni, hogy megvizsgáljuk a szereplők aktuális koordinátáit, és ha túl közel vannak, akkor ütközésnek minősítjük a dolgot. Némi kísérletezés után az jött ki, hogy ha az x és az y koordináta eltérése is legfeljebb 40, akkor azt ütközésnek minősíthetjük.

Hozzunk létre egy logikai változót, amivel azt jelöljük, hogy az aktuális vizsgálat során történt-t ütközés. A for ghost_struct in ghosts ciklus elé írjuk be a következőt: hit = False. A cikluson belül a végére, megfelelően behúzva, írjuk be a következő sorokat:

    coord_diff_x = abs(ghost_coords[0] - rocketship_coords[0])
    coord_diff_y = abs(ghost_coords[1] - rocketship_coords[1])
    if coord_diff_x <= 40 and coord_diff_y <= 40:
      hit = True

A végén pedig megvizsgáljuk, hogy történt-e ütközés. Ha igen, akkor kiírunk egy VÉGE feliratot, és a ciklust nem indítjuk újra. Ha nem, akkor újraindul a ciklus.

  if hit:
    canvas.create_text(240, 180, text='VÉGE', fill='yellow', font=('Helvetica', 50))
  else:
    root.after(2, play) # mod 1

Három élet

Ez így túl gyorsan véget ér; valósítsuk meg azt, hogy a játékosnak 3 élete legyen. Ha eltalálták, akkor csökkenjen az életeinek a száma, és tűnjenek el a szellemek. A VÉGE feliratot csak akkor jelenítse meg, ha a harmadik életét is elveszítette a játékos.

Az elején hozzunk létre egy változót, amiben az életeket tároljuk: lives = 3.

Mivel a fő ciklusban, tehát a play() függvényben ezt módosítani fogjuk, az elejére írjuk be ezt: global lives.

Amikor azt vizsgáljuk, hogy eltalált-e a szellem, azaz a hit = True sor alatt csökkentsük az életek számát; írjuk be ezt: lives = lives - 1.

Miután kitöröltük a ghosts-ból a szellemeket, valójában az összes megmaradtat ki kell törölni, a vászonról is és a ghosts tömbből is:

  if hit:
    for ghost_struct in ghosts:
      canvas.delete(ghost_struct['ghost'])
    ghosts.clear()

Csak akkor ér véget a játék, ha már elfogyott az életünk. A play() függvény vége felé az if hit feltételt cseréljük le erre: if lives <= 0. A biztonság kedvéért nem csak egyenlőség vizsgálatot teszünk bele, elvileg ugyanis előfordulhat, hogy egyszerre két szellem is eltalál, és ha pont egy életünk lenne, akkor a 0-t kihagyva negatívba fordulhatna.

Az életek számának kiírása

Most már rendesen működik a három élet, viszont nem tudjuk, hogy éppen mennyi van még hátra. A Scratchben ilyenkor - jobb híján - megjelenítettük az életek változó értékét. A Pythonban viszont van lehetőség arra, hogy ne csak vásznat jelenítsünk meg, hanem más vizuális elemet is. Ehhez hozzunk létre egy keretet (Frame), nevezzük el úgy, hogy info_frame (mást is megfogunk ott jeleníteni a későbbiekben), és arra tegyük rá a szükséges elemeket: egyrészt azt, hogy kiírja, hogy Életek száma:, másrészt a konkrét megmaradt életek számát. Mindezt valahova azt követően, hogy létre jött a root:

info_frame = Frame(root)
lives_str_label = Label(master=info_frame, text='Életek száma:')
lives_str_label.grid(column=0, row=0)
lives_nr_label = Label(master=info_frame, text=str(lives))
lives_nr_label.grid(column=1, row=0)
info_frame.pack()

Azon a ponton, ahol csökken az életek száma (lives = lives - 1), szúrjuk be ezt: lives_nr_label['text'] = str(lives). Most már látni fogjuk azt, hogy hány életünk van hátra.

urhajo_vege.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License