Python gyerekeknek - űrhajós játék - utolsó simítások

Kategória: Python gyerekeknek.

Áttekintés

A feladat majdnem kész, de csak majdnem. Sok apróság van még hátra. Létezik egy úgynevezett Pareto-elv (ez egy általános elv), ami jelen esetben azt jelenti, hogy egy szoftver 80%-os készültségére megy az idő 20%-a, és fordítva. Most tartunk a 80% készültségnél és 20% időnél. Tehát akár még négyszer ennyi időt is el lehetne tölteni a csiszolásával, amelynél az eredmény alig látható, és sok időbe telik a megvalósítása. Most pár ilyet nézünk meg!

Kisebb hibák javítása

Golyó a végén

Ha befejeződött a játszma, és lövünk egyet, akkor megjelenik egy golyó. Megoldás: a key_pressed() függvény elejére (a global után) szúrjuk be az alábbi két sort:

  if lives <= 0:
    return

Beragadt űrhajó

Ha véletlenül egyszerre megnyomjuk a jobb és a bal nyilat, akkor nem halad tovább az űrhajó mindaddig, amíg el nem engedjük, és újra le nem nyomjuk. Ennek auz oka a következő:

 • Lenyomjuk és nyomva tartjuk a bal nyilat. Az űrhajó left állapotba kerül.
 • Lenyomjuk és nyomva tartjuk a jobb nyilat. Az űrhajó right állapotba kerül.
 • Elengedjük a bal nyilat. Az űrhajó stand állapotba kerül.
 • Nyomva tartjuk a jobb nyilat. Mivel nincs változás, az űrhajó stand állapotban marad. Újra el kell engedni és meg kell nyomni ahhoz, hogy haladjon.

A megoldás egy kicsit bonyolultabb. Ki kell törölni a rocketship_state változót. Ehelyett a következőket szúrjuk be. Hozzunk létre két globális változót, ami azt jelzi, hogy a bal ill. a jobb nyíl le van-e nyomva:

left_pressed = False
right_pressed = False

A lenyomás vizsgálatakor (key_pressed) egyrészt jelezzük, hogy ezeket a változókat meg szeretnénk változtatni, másrészt a megfelelő gomb lenyomásakor állítsuk is be (a felesleges sorokat töröljük ki):

def key_pressed(event):
  global left_pressed, right_pressed
  []
  if event.keysym == 'Left':
    left_pressed = True
  if event.keysym == 'Right':
    right_pressed = True

Az elengedéskor (key_released) is állítsuk be megfelelően:

def key_released(event):
  global left_pressed, right_pressed
  if event.keysym == 'Left':
    left_pressed = False # new 1.2
  if event.keysym == 'Right':
    right_pressed = False # new 1.2

A fő függvényben pedig (play) ne a rocketship_state-et vizsgáljuk, hanem a lenyomás állapotát:

  if left_pressed and rocketship_coords[0] > 0: # mod 1.2
    canvas.move(rocketship, -1, 0)
  if right_pressed and rocketship_coords[0] < 480: # mod 1.2
    canvas.move(rocketship, 1, 0)

Egész sok mindent meg kellett változtatnunk egyetlen apró hiba kijavítása érdekében.

Újraindítás

Látszólag egyszerű, ám nagyon sok helyen bele kell nyúlni a kódba, és sok a buktató.

Először is hozzuk létre a nyomógombot, közvetlenül az információs rész alatt:

restart_button = Button(master=root, text='Újraindít', command=init, state='disabled')
restart_button.pack()

Fontos, hogy alapból inaktív legyen (state='disabled'), különben a fő ciklust is le kellene állítani.

Tehát az init függvény fog meghívódni, ha rákattintunk. Ekkor alapértelmezésre kell állítani a változókat. Ezt érdemes úgy megírni, hogy eleve az induláskor is meghívjuk, ám vannak részek, amelyek csak a második indítástól érdekesek:

 • a szellemek törlése,
 • a golyók törlése,
 • az űrhajó alaphelyzetbe állítása.

Ennek tehát lesz egy paramétere, amellyel megmondjuk, hogy ez az első futtatás-e, vagy nem. Alapértelmezett értéket is fogunk neki adni.

Töröljük ki az elejéről az alábbi sorokat:

lives = 3
score = 0
counter = 0
left_pressed = False
right_pressed = False
ghosts = []
bullets = []

Az init() függvény a következő:

def init(first_run=False):
  global lives, score, counter, left_pressed, right_pressed, ghosts, bullets
  if not first_run:
    for ghost_struct in ghosts:
      canvas.delete(ghost_struct['ghost'])
    for bullet in bullets:
      canvas.delete(bullet)
    rocketship_coords = canvas.coords(rocketship)
    canvas.move(rocketship, 240 - rocketship_coords[0], 310 - rocketship_coords[1])
  lives = 3
  score = 0
  counter = 0
  left_pressed = False
  right_pressed = False
  ghosts = []
  bullets = []
  lives_nr_label['text'] = str(lives)
  score_nr_label['text'] = str(score)
  restart_button['state'] = 'disabled'
  canvas.itemconfigure(end_text, state='hidden')
  root.after(2, play)

Magyarázat:

 • Először megadjuk a globális változókat, amelyeket itt hozunk létre.
 • Ha nem az első futásról van szó, akkor töröljük a szellemeket és a golyókat, valamint alaphelyzetbe állítjuk az űrhajót.
 • Beállítjuk a korábbi lépésben törölt adatokat: az életek számát, a pontszámot, a számlálót, a gomb lenyomások állapotát, a szellemek és a golyók listáját.
 • Át kell kicsit rendezni a főprogramot (ld. lejjebb); emiatt csak itt tudjuk megjeleníteni az életek számát és a pontszámot.
 • Ugyancsak az átszervezés miatt nem a végén hozzuk létre a VÉGE feliratot, hanem már itt, láthatatlanná tesszük (state='hidden'), és szükség esetén ismét láthatóvá.
 • Innen indítjuk a fő ciklust.

A fő ciklusban ha az életek száma elfogyott, akkor aktiváljuk az új játék nyomógombot, és nem létrehozzuk a VÉGE feliratot, hanem megjelenítjük (itt csak a második és harmadik sor új ill. módosult):

  if lives <= 0:
    restart_button['state'] = 'active'
    canvas.itemconfigure(end_text, state='normal')
  else:
    root.after(2, play)

A végén a root.after(2, play) sort ki kell törölni, az átkerült a fenti függvénybe.

Mivel még nem áll rendelkezésre, nem írjuk ki az életek számát és a pontszámot sem. A módosított kódrészlet:

lives_str_label = Label(master=info_frame, text='Életek száma:')
lives_str_label.grid(column=0, row=0)
lives_nr_label = Label(master=info_frame) # <- módosult
lives_nr_label.grid(column=1, row=0)
score_str_label = Label(master=info_frame, text='Pontszám:')
score_str_label.grid(column=0, row=1)
score_nr_label = Label(master=info_frame) # <- módosult
score_nr_label.grid(column=1, row=1)

Miután létrehoztuk a vásznat, adjun hozzá a láthatatlan (state='hidden') VÉGE feliratot:

end_text = canvas.create_text(240, 180, text='VÉGE', fill='yellow', font=('Helvetica', 50), state='hidden')

Közvetlenül a root.mainloop() előtt hívjuk meg az inicializálást:

init(True)

Mivel az életek száma és a pontszám csak ekkor jön létre, korábban nem tudtuk beállítani. Ám az inicializálás meghívását viszont csak a vászon létrehozása utánra tehetjük. Szóval nem egyszerű! És ezzel nem kezeltük azt a problémát, hogy ha futás közben kattintana a játékos az újraindításra, akkor helytelenül működne (emiatt állítottuk inaktívra). Egyetlen aprónak tűnő módosítás igen sok aprólékos változtatást tett szükségessé.

Refaktorálás

A kód lényegében készen van. Ám eléggé nehézkessé vált a karbantartása: pl. egyetlen nyomógomb létrehozásához is nagyon sok helyen bele kellett nyúlni. A fő ciklus különösen hosszú lett, nehezen áttekinthető. Eljött az idő a kód olyan szintű átalakítására, ami új funkciót nem visz bele, az olvashatóságit viszont javítja. A következőket tesszük bele:

 • A fő programot (ami most "csak úgy" oda van írva) külön függvénybe tesszük. Az igazi főprogram tehát csak annak a függvénynek a meghívása lesz. Viszont itt globálissá kell tennünk azokat a változókat, amelyeket a többi függvényből is használni szeretnénk (akár csak olvasni).
 • A play() függvényt logikai egységekre bontjuk: üres sortokat és megjegyzéseket írunk a logikai egységek közé.

A végeredmény:

from tkinter import *
import random
 
def key_pressed(event):
  global left_pressed, right_pressed
  if lives <= 0:
    return
  if event.keysym == 'Left':
    left_pressed = True
  if event.keysym == 'Right':
    right_pressed = True
  if event.char == ' ':
    rocketship_coords = canvas.coords(rocketship)
    position_x = rocketship_coords[0] - 10
    position_y = rocketship_coords[1] - 50
    bullet = canvas.create_oval(
      position_x,
      position_y,
      position_x + 20,
      position_y + 20,
      width=3,
      outline='black',
      fill='yellow'
    )
    bullets.append(bullet)
 
def key_released(event):
  global left_pressed, right_pressed
  if event.keysym == 'Left':
    left_pressed = False
  if event.keysym == 'Right':
    right_pressed = False
 
def play():
  global counter, lives, score
 
  # move rocketship
  rocketship_coords = canvas.coords(rocketship)
  if left_pressed and rocketship_coords[0] > 0:
    canvas.move(rocketship, -1, 0)
  if right_pressed and rocketship_coords[0] < 480:
    canvas.move(rocketship, 1, 0)
 
  # move bullets; delete if reaches the edge
  deleted_bullets = []
  for bullet in bullets:
    if canvas.coords(bullet)[1] > 0:
      canvas.move(bullet, 0, -1)
    else:
      canvas.delete(bullet)
      deleted_bullets.append(bullet)
  for deleted_bullet in deleted_bullets:
    bullets.remove(deleted_bullet)
 
  # move ghosts
  ghosts_to_delete = []
  bullets_to_delete = []
  for ghost_struct in ghosts:
    ghost = ghost_struct['ghost']
    ghost_coords = canvas.coords(ghost)
    for bullet in bullets:
      bullet_coords = canvas.coords(bullet)
      coord_diff_x = abs(bullet_coords[0] - ghost_coords[0])
      coord_diff_y = abs(bullet_coords[1] - ghost_coords[1])
      if coord_diff_x < 20 and coord_diff_y < 20:
        ghosts_to_delete.append(ghost_struct)
        bullets_to_delete.append(bullet)
        score = score + 1
        score_nr_label['text'] = str(score)
  for ghost_to_delete in ghosts_to_delete:
    canvas.delete(ghost_to_delete['ghost'])
    ghosts.remove(ghost_to_delete)
  for bullet_to_delete in bullets_to_delete:
    canvas.delete(bullet_to_delete)
    bullets.remove(bullet_to_delete)
 
  # create ghosts
  counter = counter + 1
  if counter % 100 == 0:
    ghost = canvas.create_image(random.randint(0, 480), 0, image=ghost_image)
    direction = random.randint(-2, 2)
    ghost_struct = {
      'ghost': ghost,
      'direction': direction,
    }
    ghosts.append(ghost_struct)
 
  # check bullet hit
  deleted_ghosts = []
  hit = False
  for ghost_struct in ghosts:
    ghost = ghost_struct['ghost']
    direction = ghost_struct['direction']
    ghost_coords = canvas.coords(ghost)
    if ghost_coords[1] < 360:
      if direction == 0:
        canvas.move(ghost, 0, 1)
      elif abs(direction) == 1:
        canvas.move(ghost, direction/3, 0.95)
      else:
        canvas.move(ghost, direction/3, 0.75)
    else:
      canvas.delete(ghost)
      deleted_ghosts.append(ghost_struct)
    coord_diff_x = abs(ghost_coords[0] - rocketship_coords[0])
    coord_diff_y = abs(ghost_coords[1] - rocketship_coords[1])
    if coord_diff_x <= 40 and coord_diff_y <= 40:
      hit = True
      lives = lives - 1
      lives_nr_label['text'] = str(lives)
  for deleted_ghost in deleted_ghosts:
    ghosts.remove(deleted_ghost)
  if hit:
    for ghost_struct in ghosts:
      canvas.delete(ghost_struct['ghost'])
    ghosts.clear()
    for bullet in bullets:
      canvas.delete(bullet)
    bullets.clear()
 
  # end check
  if lives <= 0:
    restart_button['state'] = 'active'
    canvas.itemconfigure(end_text, state='normal')
  else:
    root.after(2, play)
 
def init(first_run=False):
  global lives, score, counter, left_pressed, right_pressed, ghosts, bullets
  if not first_run:
    for ghost_struct in ghosts:
      canvas.delete(ghost_struct['ghost'])
    for bullet in bullets:
      canvas.delete(bullet)
    rocketship_coords = canvas.coords(rocketship)
    canvas.move(rocketship, 240 - rocketship_coords[0], 310 - rocketship_coords[1])
  lives = 3
  score = 0
  counter = 0
  left_pressed = False
  right_pressed = False
  ghosts = []
  bullets = []
  lives_nr_label['text'] = str(lives)
  score_nr_label['text'] = str(score)
  restart_button['state'] = 'disabled'
  canvas.itemconfigure(end_text, state='hidden')
  root.after(2, play)
 
def start():
  global root, canvas, lives_nr_label, score_nr_label, rocketship, ghost_image, end_text, restart_button
  root = Tk()
  root.title('Űrhajós játék')
  root.bind('<KeyPress>', key_pressed)
  root.bind('<KeyRelease>', key_released)
  info_frame = Frame(root)
  lives_str_label = Label(master=info_frame, text='Életek száma:')
  lives_str_label.grid(column=0, row=0)
  lives_nr_label = Label(master=info_frame)
  lives_nr_label.grid(column=1, row=0)
  score_str_label = Label(master=info_frame, text='Pontszám:')
  score_str_label.grid(column=0, row=1)
  score_nr_label = Label(master=info_frame)
  score_nr_label.grid(column=1, row=1)
  info_frame.pack()
  restart_button = Button(master=root, text='Újraindít', command=init, state='disabled')
  restart_button.pack()
  canvas = Canvas(root, width=480, height=360, bg='black')
  canvas.pack()
  rocketship_image = PhotoImage(file='rocketship.png')
  rocketship = canvas.create_image(240, 310, image=rocketship_image)
  ghost_image = PhotoImage(file='ghost.png')
  end_text = canvas.create_text(240, 180, text='VÉGE', fill='yellow', font=('Helvetica', 50), state='hidden')
  init(True)
  root.mainloop()
 
start()
urhajo_ujraindit.png

Magyarítás

Talán nehéz követni azt, hogy mi az, amit mindenképp úgy kell írni, és mi az, ahol szabadságunk van valamit máshogy elnevezni. Emiatt elkészítettem a program magyarított változatát: lényegében ami angolul van, azt úgy kell írni, de ami magyarul, ott szabadon dönthetünk.

A képek magyar névvel innen letölthetőek:

urhajo.pngszellem.png
from tkinter import *
import random
 
def gomb_lenyomva(lenyomva_esemény):
  global bal_lenyomva, jobb_lenyomva
  if életek_száma <= 0:
    return
  if lenyomva_esemény.keysym == 'Left':
    bal_lenyomva = True
  if lenyomva_esemény.keysym == 'Right':
    jobb_lenyomva = True
  if lenyomva_esemény.char == ' ':
    űrhajó_koordináták = vászon.coords(rocketship)
    x_koordináta = űrhajó_koordináták[0] - 10
    y_koordináta = űrhajó_koordináták[1] - 50
    golyó = vászon.create_oval(
      x_koordináta,
      y_koordináta,
      x_koordináta + 20,
      y_koordináta + 20,
      width=3,
      outline='black',
      fill='yellow'
    )
    golyók.append(golyó)
 
def gomb_felengedve(felengedve_esemény):
  global bal_lenyomva, jobb_lenyomva
  if felengedve_esemény.keysym == 'Left':
    bal_lenyomva = False
  if felengedve_esemény.keysym == 'Right':
    jobb_lenyomva = False
 
def játszik():
  global számláló, életek_száma, score
 
  # űrhajó mozgatása
  rocketship_coords = vászon.coords(rocketship)
  if bal_lenyomva and rocketship_coords[0] > 0:
    vászon.move(rocketship, -1, 0)
  if jobb_lenyomva and rocketship_coords[0] < 480:
    vászon.move(rocketship, 1, 0)
 
  # golyók mozgatása; törölni kell, ha eléri a szélét
  deleted_bullets = []
  for bullet in golyók:
    if vászon.coords(bullet)[1] > 0:
      vászon.move(bullet, 0, -1)
    else:
      vászon.delete(bullet)
      deleted_bullets.append(bullet)
  for deleted_bullet in deleted_bullets:
    golyók.remove(deleted_bullet)
 
  # szellemek mozgatása
  ghosts_to_delete = []
  bullets_to_delete = []
  for ghost_struct in ghosts:
    ghost = ghost_struct['ghost']
    ghost_coords = vászon.coords(ghost)
    for bullet in golyók:
      bullet_coords = vászon.coords(bullet)
      coord_diff_x = abs(bullet_coords[0] - ghost_coords[0])
      coord_diff_y = abs(bullet_coords[1] - ghost_coords[1])
      if coord_diff_x < 20 and coord_diff_y < 20:
        ghosts_to_delete.append(ghost_struct)
        bullets_to_delete.append(bullet)
        score = score + 1
        score_nr_label['text'] = str(score)
  for ghost_to_delete in ghosts_to_delete:
    vászon.delete(ghost_to_delete['ghost'])
    ghosts.remove(ghost_to_delete)
  for bullet_to_delete in bullets_to_delete:
    vászon.delete(bullet_to_delete)
    golyók.remove(bullet_to_delete)
 
  # szellemek létrehozása
  számláló = számláló + 1
  if számláló % 100 == 0:
    ghost = vászon.create_image(random.randint(0, 480), 0, image=ghost_image)
    direction = random.randint(-2, 2)
    ghost_struct = {
      'ghost': ghost,
      'direction': direction,
    }
    ghosts.append(ghost_struct)
 
  # golyó találat ellenőrzés
  deleted_ghosts = []
  hit = False
  for ghost_struct in ghosts:
    ghost = ghost_struct['ghost']
    direction = ghost_struct['direction']
    ghost_coords = vászon.coords(ghost)
    if ghost_coords[1] < 360:
      if direction == 0:
        vászon.move(ghost, 0, 1)
      elif abs(direction) == 1:
        vászon.move(ghost, direction/3, 0.95)
      else:
        vászon.move(ghost, direction/3, 0.75)
    else:
      vászon.delete(ghost)
      deleted_ghosts.append(ghost_struct)
    coord_diff_x = abs(ghost_coords[0] - rocketship_coords[0])
    coord_diff_y = abs(ghost_coords[1] - rocketship_coords[1])
    if coord_diff_x <= 40 and coord_diff_y <= 40:
      hit = True
      életek_száma = életek_száma - 1
      lives_nr_label['text'] = str(életek_száma)
  for deleted_ghost in deleted_ghosts:
    ghosts.remove(deleted_ghost)
  if hit:
    for ghost_struct in ghosts:
      vászon.delete(ghost_struct['ghost'])
    ghosts.clear()
    for bullet in golyók:
      vászon.delete(bullet)
    golyók.clear()
 
  # vége ellenőrzés
  if életek_száma <= 0:
    restart_button['state'] = 'active'
    vászon.itemconfigure(end_text, state='normal')
  else:
    főablak.after(2, játszik)
 
def kezdeti_értékeket_beállít(first_run=False):
  global életek_száma, score, számláló, bal_lenyomva, jobb_lenyomva, ghosts, golyók
  if not first_run:
    for ghost_struct in ghosts:
      vászon.delete(ghost_struct['ghost'])
    for bullet in golyók:
      vászon.delete(bullet)
    rocketship_coords = vászon.coords(rocketship)
    vászon.move(rocketship, 240 - rocketship_coords[0], 310 - rocketship_coords[1])
  életek_száma = 3
  score = 0
  számláló = 0
  bal_lenyomva = False
  jobb_lenyomva = False
  ghosts = []
  golyók = []
  lives_nr_label['text'] = str(életek_száma)
  score_nr_label['text'] = str(score)
  restart_button['state'] = 'disabled'
  vászon.itemconfigure(end_text, state='hidden')
  főablak.after(2, játszik)
 
def indít():
  global főablak, vászon, lives_nr_label, score_nr_label, rocketship, ghost_image, end_text, restart_button
  főablak = Tk()
  főablak.title('Űrhajós játék')
  főablak.bind('<KeyPress>', gomb_lenyomva)
  főablak.bind('<KeyRelease>', gomb_felengedve)
  info_frame = Frame(főablak)
  lives_str_label = Label(master=info_frame, text='Életek száma:')
  lives_str_label.grid(column=0, row=0)
  lives_nr_label = Label(master=info_frame)
  lives_nr_label.grid(column=1, row=0)
  score_str_label = Label(master=info_frame, text='Pontszám:')
  score_str_label.grid(column=0, row=1)
  score_nr_label = Label(master=info_frame)
  score_nr_label.grid(column=1, row=1)
  info_frame.pack()
  restart_button = Button(főablak, text='Újraindít', command=kezdeti_értékeket_beállít, state='disabled')
  restart_button.pack()
  vászon = Canvas(főablak, width=480, height=360, bg='black')
  vászon.pack()
  rocketship_image = PhotoImage(file='urhajo.png')
  rocketship = vászon.create_image(240, 310, image=rocketship_image)
  ghost_image = PhotoImage(file='szellem.png')
  end_text = vászon.create_text(240, 180, text='VÉGE', fill='yellow', font=('Helvetica', 50), state='hidden')
  kezdeti_értékeket_beállít(True)
  főablak.mainloop()
 
indít()

Utolsó gondolatok

A Scratch után kifejezetten nehéz volt Pythonban is elkészíteni ugyanazt a játékot. Sokkal hosszabb és bonyolultabb lett a kód. Ám míg a Scratch-ben ezzel megközelítettük a lehetőségek határát, addig Pythonban épp, hogy csak bekukkantottunk a lehetőségek óriási tárházába.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License