Python gyerekeknek - függvények

Kategória: Python gyerekeknek.

Elmélet

Ha egy kódrészletet több helyről szeretnénk használni, akkor érdemes azokat külön helyre szervezni, és csak hivatkozni rá. Ezt a "külön helyet" hívjuk függvénynek, a hivatkozást pedig függvényhívásnak.

Ha a program elér egy akkora méretet, amit mér nehéz átlátni, akkor is érdemes függvényekbe szervezni a kódot. Ez utóbbi esetben a logikailag jól elkülöníthető részeket érdemes egy függvénybe írni.

Már idáig is használtunk függvényeket, csak nem neveztük nevén. Pl. a print() utasítás egy függvényhívás volt. A függvénynek tehát van egy neve. Amikor meghívjuk, akkor nyitó és csukó zárójeleket kell írnunk. Vannak esetek, amikor agy, vagy akár több valamit be kell írni a zárójelbe. Ezeket a valamiket argumentumoknak hívjuk. Például ott, hogy print('Szia') az, hogy 'Szia', a függvény argumentuma.

Elképzelhető, hogy a függvény visszaad valamit. Ezt úgy hívjuk, hogy a függvény visszatérési értéke. Az input() függvény például ilyen: visszaadja azt, amit a felhasználó beírt.

A Scratch-nen a függvényekhez nagyon hasonló fogalom a blokk, amelyekből számos van, és mi magunk is tudunk létre hozni blokkot.

Lássuk most, hogy hogyan tudunk mi magunk készíteni függvényt, és azt hogyan tudjuk meghívni! A szabály a következő:

 • Függvény írását a def kulcsszóval kezdjük
 • Utána szóközzel elválasztva jön a függvény neve.
 • Utána zárójelet kell tenni. A zárójelben fel kell sorolni a függvény paramétereit. Ami a hívó oldalon az argumentum, az a függvény oldalán a paraméter. Erre majd látni fogunk példát. A zárójelet akkor is ki kell tenni, ha a függvénynek nincs paramétere.
 • A fejléc kettősponttal zárul.
 • A függvény törzsét ugyanolyan mélységben kell behúzni. Ha azon belül van elágazás agy ciklus, annak a törzsét tovább be kell húzni.
 • Ha van a függvénynek visszatérési értéke, akkor azt a return utasítással kell megadni.

Példák

Kezdjük egy egyszerű példával: a print_hello() függvény kiírja azt, hogy Helló, világ!.

def print_hello():
  print('Helló, világ!')
 
print_hello()

Ennek megfelelő Scratch kód az alábbi:

hello_vilag.png

Paramétert a következőképpen adhatunk hozzá:

def greet(name):
  print(f'Szia, {name}!')
 
greet('Csaba')

A paraméter és az argumentum rokon fogalmak, és sokszor felcserélik a kettőt. A jelentése:

 • A paraméter a hívott oldali megnevezése; a fenti példában ez a name.
 • Az argumentum az az érték, amit a hívó oldalon átadunk, a példában ez 'Csaba'.

A fenti kódrészletnek megfelelő Scratch program az alábbi:

szia.png

A következő példában van a függvénynek visszatérési értéke. Ez egy összeadó függvény, melynek már kettő paramétere is van, és a visszatérési értéke a kettő szám összege:

def add(a, b):
  result = a + b
  return result
 
c = add(3, 2)
print(c)

Láthatjuk, hogy a hívó oldalon egyenlőség jellel értékül adjuk a függvény eredményét a c változónak, majd kiíratjuk.

A Scratch-ben ennek megfelelő kód már nincs, viszont egy kis trükközéssel ezt még meg tudjuk oldani: felveszünk egy változót, beletesszük az eredményt, majd kiíratjuk a változó értékét:

osszead.png

A függvényekkel kapcsolatban még nagyon sok tudnivaló van; mindegyikre most nem térünk ki. Néhány fontosabb:

 • Megadhatjuk a paraméterek típusát, kettősponttal elválasztva.
 • Megadhatjuk a visszatérési érték típusát, nyíllal (->).
 • Híváskor megadhatjuk azt, hogy melyik paraméternek adunk értéket, a paraméter nevének megadásával és egy egyenlőségjellel.
 • A paramétereknek adhatunk alapértelmezett értéket.

Mindezekre példa:

def add(a: int, b: int = 1) -> int:
  result = a + b
  return result
 
c = add(a=3, b=2)
print(c)
d = add(2)
print(d)

Van még egy probléma, amit megnézünk, mivel szükség lesz rá. Ezt az alábbi program segítségével illusztráljuk:

a = 1
 
def f():
  a = 2
 
f()
print(a)

Vajon mi lesz a futás eredménye: 1 vagy 2? Valójában 1, mert az első sorban levő a változóra azt mondjuk, hogy globális, az f() függvényen belülire pedig azt, hogy lokális. Ahhoz, hogy a globális változót tudjuk függvényen belülről módosítani, a global kulcsszót kell használnunk:

a = 1
 
def f():
  global a
  a = 2
 
f()
print(a)

Ez utóbbinak az eredménye 2 lesz.

Beépített függvények

A Pythonban vannak alapértelmezett függvények. Az alábbiakban megnézünk ezekből párat:

 • print(x): kiírja a paraméterül kapott értéket.
 • input(x): kiírja a paraméterül kapott értéket, majd beolvas a konzolról egy értéket.
 • abs(x): az x abszolút értékét adja vissza, pl. az abs(-3.7) eredménye 3.7.
 • max(x1, x2, …, xn): a paraméterül átadott számok maximumát adja vissza, pl. max(5, 3, 6) eredménye 6.
 • min(x1, x2, …, xn): a paraméterül átadott számok minimumét adja vissza, pl. min(5, 3, 6) eredménye 3.
 • sum([x1, x2, …, xn]): a paraméterül kapott struktúra összegét adja vissza, pl. sum([5, 3, 6]) eredménye 14. Itt csak listát, tuple-t vagy halmazt adhatunk át, közvetlenül elemeket nem.
 • pow(a, b): kiszámolja az $a^b$ értékét, pl. pow(3, 4) eredménye 81.
 • len([x1, x2, … xn]): a paraméterként átadott struktúra hosszát adja vissza. Pl. len([5, 3, 6]) eredménye 3.
 • round(x[, y]): a paraméterül kapott számot adja vissza kerekítve a kerekítés szokásos szabályai szerint, pl. round(3.7342) eredménye 4. A második, opcionális paraméter azt adja meg, hogy hány tizedespontig kerekítsen, pl. round(3.7342, 2) eredménye 3.73.
 • int(x): a paraméterül kapott érték számértékét adja vissza. Ha a kapott érték tört szám, akkor annak egész része lesz az eredmény, pl. int(3.7342) eredménye 3. Ha szöveges formátumú a kapott érték, akkor egésszé alakítja, ha tudja, pl. int('15') eredménye a 15 lesz, mint szám.
 • str(x): szöveggé alakítja a paraméterként kapott értéket. Pl. a str(3) + str(2) eredménye '32' lesz.

A teljes lista megtalálható a https://docs.python.org/3/library/functions.html oldalon.

Feladat

Írjuk át a kvíz szótár változatát úgy, hogy függvényt használunk. A függvénynek legyen két paramétere:

 • question: az aktuális kérdés,
 • correct_answer: a helyes válasz.

Kérje be a felhasználó válaszát, és a visszatérési értéke pedig legyen True vagy False attól függően, hogy a válasz helyes-e vagy helytelen. A kódot szervezzük át úgy, hogy ezt a függvényt hívja a fő ciklus.

def check_answer(question, correct_answer):
  answer = input(question)
  if answer == correct_answer:
    print('Helyes!')
    return True
  else:
    print(f'A válasz helytelen; a helyes válasz {correct_answer} lett volna.')
    return False
 
points = 0
question_answer_dict = {
  'Mi Magyarország fővárosa? ': 'Budapest',
  'Hány fokon forr a víz? ': '100',
  'Melyik az az állat, amelyiknek nagy füle és hosszú ormánya van? ': 'elefánt',
  'Hogy mondjuk angolul azt, hogy alma? ': 'apple',
  'Mi volt Petőfi vezetéknevű költőnk keresztneve? ': 'Sándor',
}
 
for question in question_answer_dict:
  correct_answer = question_answer_dict[question]
  result = check_answer(question, correct_answer)
  if result:
    points = points + 1
  print()
 
percentage = str(100 * points / len(question_answer_dict)) + '%'
print('Az eredmény: ' + percentage)

Önálló feladat lehetőségek

 • Fejlesszük tovább a programot úgy, hogy a teljes logika egy másik függvénybe kerül, pl. ask_quiz_questions, ami levezérli az egész kvízt, és a százalékos végeredményt adja vissza. Így a főprogram mindössze egyetlen sorból áll, ami kiírja az eredményt.
 • Készítsünk egy olyan kvíz motort, ami tartalmazhat kérdezz-felelek, számszerű és ABCD válasz lehetőségeket is.

Teszt

1. feladat

Mit lesz az alábbi kódrészlet eredménye?

def create_salute(name):
  return f'Szia, {name}!'
 
def say_hello(name):
  salute = create_salute(name)
  print(salute)
 
say_hello('Csaba')

A salute
B Szia, {name}!
C create_salute(Csaba)
D Szia, Csaba!

2. feladat

Mit lesz az alábbi kódrészlet eredménye?

def f(n):
  result = 1
  for i in range(1, n+1):
    result = result * i
  return result
 
print(f(5))

A f(5)
B 120
C 1, 2, 3, 4, 5
D 1, 2, 6, 24, 120

3. feladat

Mit lesz az alábbi kódrészlet eredménye?

def f(n):
  if n <= 1:
    return 1
  else:
    return n * f(n-1)
 
print(f(5))

A A f(n-1) rész hibás
B 120
C 1
D f(5)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License