Tervezési minták

Források:

A négyek bandája

Az első szélesebb nyilvánosságot kapott szoftverfejlesztéssel kapcsolatos tervezési minta könyv a Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (magyarul: Tervezési minták: az újrahasználható objektumorientált szoftver elemei) címet viseli, ami 1994-ben jelent meg. 4 szerző jegyzi, emiatt gyakran úgy hivatkoznak rá mint Gang of Four, azaz Négyek Bandája, rövidítve GoF. (Kultúrtörténeti érdekesség, hogy a Négyek Bandája eredetileg a Kínai Kommunista Párt 4 szélsőségesen Maoista vezetőjének 1980-as perére utal, melyben halála ítélték őket, de az ítéletet nem hajtották végre.)

A 23 mintát 3 fő csoportba osztották:

  • Létrehozási (Creational)
  • Szerkezeti (Structural)
  • Viselkedési (Behavioral)

Források:

Nagyvállalati Java minták

Angolul J2EE patterns.

Rétegek szerinti csoportosítás:

  • Bemutatás réteg (Presentation Tier)
  • Üzleti logika réteg (Business Tier)
  • Integrációs réteg (Integration Tier)

Forrás: http://www.corej2eepatterns.com/

Nagyvállalati integrációs minták

Angolul Enterprise Integration Patterns.

65 adatkapcsolati mintát ír le. A https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/ weboldalon érhető el. A referencia megvalósítás az Apache Camel.

Antiminták

Angolul Antipatterns. Ezek olyan gyakorlatokat írnak le, amelyek gyakran előfordulnak, de érdemes elkerülni őket. A magyar Wikipédia oldal nagyon szépen összegyűjtötte őket: https://hu.wikipedia.org/wiki/Antiminta.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License