Matematika Javában

Kategória: Java standard könyvtárak.

A Math osztály tartalmaz statikus matematikai függvényeket (melyek a szó matematikai értelmében is valóban függvények), ráadásul mivel ez a java.lang csomagban található, még importálni sem kell hozzá semmit. Felesleges lenne felsorolni minden függvényt, csak néhány emelek ki ízelítőül:

 • Négyzetgyök: Math.sqrt(x) (az angol square root rövidítése)
 • Trigonometrikus függvények: Math.sin(x), Math.cos(x), Math.tan(x), Math.asin(x) stb.
 • Abszolút érték függvények: Math.abs(x), különböző típusú paraméterekkel.
 • Kerekítések: Math.round(x) (matematikai értelemeben vett kerekítés), Math.floor(x) (lefele kerekítés), Math.ceil(x)): felfele kerekítés.
 • Hatványozás: Math.pow(x, y)
 • Logaritmus: Math.log(x) (természetes alapú logaritmus), Math.log10(x) (tízes alapú logaritmus)
 • Véletlen szám generátor: Math.random() (a java.util.Random osztályt érdemes használni megismételhető véletlen szám generáláshoz, példányosítás után setSeed(), majd pl. nextInt()).

Ugyanez definiálja még az alábbi konstansokat: Math.PI és Math.E, értelemszerűen.

A következő példa a négyzetgyökvonást és a kerekítést illusztrálja. Ez utóbbira amiatt van szükség, mert a négyzetgyök paramétere és eredménye is lebegőpontos (egészen pontosan double), így ha egészként szeretnénk kiírni az eredményt (tehát nem 3.0-t, hanem 3-at), akkor a Math.round(x) függvény egy megfelelő választás.

public class MathExample {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("√9=" + Math.round(Math.sqrt(9)));
  }
}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License