Java függvények

Kategória: Standard Java.

Az alábbi példa illusztrálja a függvények szintaxisát Java-ban:

public class Fuggveny {
  static int hatvany(int alap, int kitevo) {
    int eredmeny = 1;
    for (int i = 1; i <= kitevo; i++) {
      eredmeny = eredmeny * alap;
    }
    return eredmeny;
  }
 
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(hatvany(2, 3));
  }
}

A static kulcsszó magyarázatát később látni fogjuk, most az azt követő részekre koncentráljunk! A példafüggvény hatványozást valósít meg, melynek két paramétere van: az alap és a kitevő. A már ismert megoldásokkal számolja ki az eredményt, amit a return kulcsszóval adunk vissza a hívó félnek. A hívó oldalon kiírjuk az eredményt.

Egy függvénynek nem feltétlenül van értelmezhető visszatérési értéke, bár visszatérési típust mindenképpen meg kell adni. A Java-ban a void típus jelzi azt hogy az adott függvény nem tér vissza semmivel (ez esetben is használhatjuk a return utasítást, érték nélkül). Az ilyen függvényeket tipikusan azok melléghatásáért szoktuk használni, és helyesebb volna eljárásnak nevezni őket, mivel lényegében semmi közük sincs a matematikai értelemben vett függvényekhez.

Megengedett, hogy ugyanolyan nevű függvény különböző paraméter listákkal szerepeljen, pl. int add(int a, int b), double add(double a, double b), int add(int a, int b, int c). Ezt túlterhelésnek (angolul overloading) nevezzük.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License